Personuppgiftspolicy

Vår hantering av dina personuppgifter:
Solar Service Solution värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Denna policy beskriver varför vi samlar in information om dig och hur informationen hanteras. Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder dina personuppgifter på detta sätt.


Vilka personuppgifter vi behandlar:
Vi samlar in dina personuppgifter, såsom namn, e-postadress och telefon när du tar kontakt med oss direkt, när du anmäler dig till våra utskickstjänster som nyhetsbrev, interagerar med oss på sociala medier eller när du på annat sätt frivilligt delar dina personuppgifter med oss.


Varför vi behandlar personuppgifter:
Dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster och fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Dina uppgifter används för att du ska kunna ta del av våra tjänster och för att vi ska kunna identifiera dig, administrera ditt konto, skicka direktmarknadsföring till dig (så länge du inte tackat nej till att dina uppgifter används för sådan marknadsföring) och för statistikändamål.


Vilka vi delar personuppgifter med:
För att vi ska kunna leverera våra tjänster kan vi behöva dela och samköra dina personuppgifter med andra bolag inom vår bolagskoncern. Vi använder oss även i vissa fall av tredjepartsleverantörer som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster, såsom marknadsföring m.m. När vi delar dina uppgifter med någon annan har vi avtal och rutiner för att skydda dina personuppgifter.


Hur länge vi sparar dina uppgifter:
Solar Service Solution sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i policyn. Om du avregistrerar dig från våra tjänster tar vi bort dina personuppgifter så snart vi kan, med undantag för avidentifierade uppgifter som vi kan komma att spara för statistikändamål och för annonsinlägg som publicerats i våra sociala medier.


Om du vill veta mer:
Du har alltid rätt att få veta vilka uppgifter vi har i våra system om dig och du kan när som helst begära att vi rättar eller tar bort uppgifterna om dig om dina uppgifter skulle visa sig vara felaktiga, inaktuella eller om du bara önskar så. Om du önskar det så är det bara att kontakta oss via kontaktuppgifterna här på vår hemsida.

Solar Service Solution C/ Sierra Majina nr 7,
03170 Ciudad Quesada, Alicante, Spanien
Phone: +46 733 165 566 Email: bojan@solarss.eu