Poolvärmepumpar

BP-85HS och BP-100HS 

BP-85HS är för pooler upp till 55 m3.

BP-100HS  är för pooler upp till 70 m3.

Värmepumparna BP-85HS och BP-100HS är endast avsedda för uppvärmning av pool och ekonomisk hålla dess temperatur. Värmepump uppnår högsta effektivitet vid lufttemperaturer mellan 15 och 25 ° C.

Principen för drift av värmepumpen

Värmepumpcykeln använder komprimering och expansion av uppvärmningsvätskan gör att värmen vinsten från luften runt poolen. Luften blåses av en fläkt genom förångaren, i vilken den skall avge sitt värme till den värmeöverförande fluiden (så att luftkyld). Den värmeöverförande fluiden är då kompressor, som komprimerar och värmer den, transporteras till spiralvärmeväxlaren, där dess värme överförs till poolvattnet. Från värmeväxlaren den kylda vätskan strömmar till expansionsventilen där dess tryck reduceras och snabbt kyls ned.Den kylda fluiden strömmar tillbaka till förångaren, där den upphettas genom strömmande luft. Hela processen löper smidigt och övervakas av tryck- och temperatursensorer. Välj läget för värmepumpen kan vända riktningen på cirkulationen och vice versa cool pool vatten