Inverter

Inverter 1-fas 2,2 kW HD Wave SolarEdge

Effektiv inverter med övervakningsportal och avancerade säkerhetsfunktioner

SolarEdge invertrar är speciellt utvecklade att arbeta tillsammans med SolarEdge paneloptimerare. Invertern sköter endast omvandlingen av likström (DC) till växelström (AC) och är följaktligen enklare i sin uppbyggnad, mer kostnadseffektiva och mer tillförlitliga med en standardgaranti på 12 år som kan utökas till 20 eller 25 år.

Invertern arbetar med en fast inspänning vilket säkerställer att den alltid ger högsta möjliga verkningsgrad och är till skillnad från en klassisk invertrar oberoende av stränglängd och temperatur.

SolarEdge Optimerare sköter MPPT (Maximum Power Point Tracking) och regleringen av spänning/ström individuellt för varje enskild solpanel vilket garanterar att den producerar maximalt alltid.

Via SolarEdge monitorerigsportal kan användaren övervaka anläggningen ner på panelnivå, följa energiproduktionen och utesluta driftstörningar.

SolarEdge inverter kommer som standard med:

  • SafeDCTM för säker installation
  • Överlägsen effektivitet (99%)
  • Liten, lättast i sin klass och enkel att installera
  • Inbyggd övervakning på modulnivå
  • Internetuppkoppling via Ethernet
  • IP65-installation utomhus och inomhus
  • Fast installerad spänningsväxelriktare, endast DC/AC-omvandling